Podrobný návod

Podrobný montážní návod

Instruktážní film

Výběr háků

Snadnou instalaci okapů v jakýchkoli podmínkách Vám umožní široký sortiment háků MARLEY. Maximální vzdálenost háků je 70 cm, u RG 75 (70) vzdálenost 50 cm a lze si vybrat z těchto typů:

plastový hákPlastový hák

Je nejvhodnější v případě, že pod okrajem střechy je bednění nebo svisle seříznuté krokve. Instalaci může usnadnit Kloub k PVC hákům (od RG 100).

 

kovový rovný hákPoplastovaný kovový rovný hák

Lze umístit na vrch kroví nebo na střešní latě

 

 

poplastovaný hák s kloubemPoplastovaný kovový hák s kloubem RG 100 až 150

Pro pohodlnou montáž v horských oblastech. Na zimu lze celý žlab sklopit.

 

nstavitelný hákNastavitelný plastový hák RG 70 a 75

Díky své konstrukci ideální pro použití na zahradní domky a jiné drobné stavby. Umožňuje vychýlení až o 25°.

 

překroucený hákPoplastovaný kovový překroucený hák

Lze ho umístit na bok kroví.

 

Vlastní montáž

montáž okapu 1Montáž zahájíme instalací krajních háků tak, aby spád na 10 m okapového žlabu činil alespoň 2 cm. Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky. Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace. Dodatečně lze požít také mazivo WD-40.

 

montáž okapu 2Pokud je nutné v některém místě žlab zkrátit, pro spojení s dalším dílem je nutné v něm zhotovit výřez (vypilováním, vyříznutím), jako je na konci každého žlabu.

 

 

montáž okapu 3Následně jednotlivé díly spojíme pomocí spojek nebo rohů (dále jen tvarovky). Vždy dáváme pozor, aby okraj žlabu byl přesně na rysce tvarovky – tím je zajištěno, že výstupek ze spodu návalky tvarovky zapadne do zmíněného výřezu v okapu a potom nemůže dojít k samovolnému rozpojení dvou žlabů při zachování možnosti dilatace. Předem je vhodné nanést na těsnění mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace (nikdy ne mazivo obsahující organická rozpouštědla!). Jednotlivé spoje by měly být rozvrženy tak, aby vzdálenost okraje tvarovky od nejbližšího háku byla maximálně 15 cm. V případě valbové (či podobné) střechy nedoporučujeme použít více vnějších rohů za sebou, vhodnější je okapové žlaby vedoucí z rohu na druhé straně ukončit a vytvořit tak více samostatných segmentů na střeše, každý musí být opatřený kotlíkem a svodovou trubkou.

montáž okapu 4a  montáž okapu 4bKaždý žlab musí být přibližně uprostřed fixován k háku (u kovového háku pomocí zářezu pod pérem, u PVC háku spojením se žlabem pomocí samořez-ného šroubku), tím je dlouhodobě zajištěna sta-bilní pozice žlabu.

 

montáž okapu 5a  montáž okapu 5bPro kotlík vyřízneme předem otvor.

 

 

 

montáž okapu 6Kotlík poté zavěsíme přesazením, podobně jako spojky.

 

 

 

montáž okapu 7Nainstalujeme čelo žlabu.

 

 

 

montáž okapu 8Pro vzájemné spojení dvou kolen je třeba použít alespoň krátký kus svodové trubky (úzký kroužek) nebo dodávanou spojku kolen.

 

 

montáž okapu 9Svody jsou sesazeny „na sucho“ a ke zdi jsou upevněny pomocí trubkových spon. Těsnost není třeba řešit z důvodu dostatečně velkého spádu a spojování jednotlivých prvků ve směru toku vody. Svody lze mezi sebou spojovat jakýmkoliv jiným prvkem (koleno apod.), pro vzájemné spojení v rovném úseku je třeba přiobjednat spojku svodu (hrdlo).

Hranatý okap SIMPLEX RG 70 se lepí pomocí speciálního lepidla MARLEY. Před lepením použijeme čistič MARLEY.Lepením vzájemně spojujeme žlab s těmito prvky: spojka, roh, čelo a kotlík.

 Důležité detaily

Správné umístění kotlíku na žlab.

Umístění kotlíku mezi dvěma žlaby či na konci je ŠPATNĚ! SPRÁVNÉ umístění je průběžně na žlabu s vyříznutým otvorem.

montáž okapu 10a     montáž okapu 10b montáž okapu 10c

 

 

 

Správné napojení svodu na kotlík

montáž okapu 11montáž okapu 12

 

Svodová trubky nesmí být napojena přímo na kotlík. Správné napojení je přes dvě kolena či rovně přes spojku.

 

Princip dilatovaného spoje

montáž okapu 13